25 juliol 2013

La FAVT denuncia la situació sanitària a Terrasa

La FAVT denuncia i mostra la seva disconformitat amb el tancament del CAP Sud i Oest i les restriccions horàries dels altres ambulatoris de la ciutat durant el període estival.

Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa volem denunciar que el tancament d’aquests dos centres, CAP Sud i Oest, durant el mes d’agost implicarà que els 57.480 usuaris potencials d’aquests dos ambulatoris s’hagin de desplaçar al CAP Rambla, el qual haurà de donar servei a un 47,96% més del que és habitual, un total de 119.829 usuaris potencials. D’igual manera, durant les tardes del mes d’agost, el tancament del CAP Nord, Est i Can Parellada deixarà a 80.025 usuaris potencials sense cobertura sanitària de proximitat.

Hem de recordar que els ràtios de metge per pacients a Terrassa estan molt per sobre de la mitja catalana i que en el cas concret de CAP Rambla, aquest arriba a una xifra alarmant. En aquest sentit, des de la FAVT reclamem es facin públics els ràtios d’atenció pública a la ciutat de Terrassa.

Aquesta situació es dóna ja des de fa tres anys i des de la FAVT no volem deixar de denunciar aquesta actitud de l’Administració respecte a la cobertura sanitària de proximitat durant el període estival, ja que es segueixen prioritzant les necessitats econòmiques a canvi de reduir els serveis sanitaris a la ciutadania. D’igual manera i entenent que durant aquestes setmanes no hi ha la mateixa demanda que durant la resta de l’any, des de la FAVT es considera que no s’han fet prou esforços i no hi ha interès per trobar altres fórmules per minimitzar l’impacte que el fet de tancar i fer desplaçar a tants ciutadans i ciutadanes pot tenir sobre la salut dels mateixos.

Finalment, es vol fer una crida a la ciutadania per denunciar i posar en qüestió aquesta situació de menyspreu cap als serveis sanitaris públics i la gran saturació en la que es troben i que està perjudicant greument al servei i als usuaris. Així mateix, és vol fer arribar un missatge de suport i complicitat a tots els professionals de l’àmbit sanitari que estan patint aquesta situació de retallades i que estan minimitzant moltes de les conseqüències d’aquestes amb la seva enorme dedicació i professionalitat.