18 novembre 2013

Una mirada curiosa

Blog de fotografia

Com diu l’autor, Txetxusm: una mirada curiosa.