21 novembre 2013

Reposició de fanals a l’Avinguda Abat Marcet

A principi del mes d’agost i després de la denúncia d’aquesta Associació de veïns, l’ajuntament va procedir ha retirar, de forma urgent, dos fanals de la Av. Abat Marcet pel perillós estat dels mateixos.

Els fanals mostraven clars signes d’oxidació, amb molta probabilitat, a causa dels orins dels gossos.

Aquests fanals han estat substituïts per uns nous aquest mes de novembre.