Recursos pel ciutadà

18 desembre 2011

Agència Catalana del Consum

A aquesta web trobaràs molta informació i mecanismes per presentar consultes, reclamacions i/o denúncies.

També trobaràs a totes les associacions de consumidors de Catalunya i, molt important, les Juntes Arbitrals de Consum.

1 Elements trobats