12 consells de Consum

Una bona informació no és suficient però es imprescindible.

Si tens problemes amb la teva empresa de subministraments bàsics (aigua, llum, gas, telefonia), amb la compra d’un aparell, roba, sabates, amb l’assegurança, amb el banc, vine a la teva associació de veïns i demana assessorament.

De moment podeu llegir aquests 12 Consells.

Document: 12 consells de consum (178.82 kb)

Recomanacions als afectats pel temporal de vent

Informació treta de l’Agència Catalana del Consum (11/12/14)

Si heu estat afectats pel temporal de vent que ha tingut lloc a Catalunya en béns (vivenda, vehicles, etc…) i talls dels subministraments (llum, aigua, telèfon…) us recomanem el següent :

Per danys en els béns:
1r. Comproveu quines assegurances teniu contractades (de la llar, del vehicle, etc…) i si cobreixen danys. Només es podrà obtenir-se una indemnització per danys si el bé sinistrat estava assegurat en el moment del sinistre (els dies del temporal de vent).

2n. En cas que tingueu una pòlissa d’assegurança que cobreixi els béns danyats, comuniqueu, el sinistre a la vostra entitat asseguradora amb el model de comunicat i de relació de béns danyats.

3r. Si el sinistre hagués ocurregut en una zona geogràfica amb vents iguals o superiors als 120 km/hora, la vostra entitat asseguradora té l’obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d’Assegurances i serà aquesta entitat qui, d’acord amb el seu Reglament, es farà càrrec d’indemnitzar els danys.

Cal recordar que a les pòlisses d’assegurances de danys l’entitat asseguradora cobreix els riscos d’acord amb les condicions estipulades i que el Consorci de compensació d’assegurances cobreix els riscos extraordinàris o catastròfics (en aquest cas vents superiors a 120 km/h).
Per talls de serveis bàsics (llum ,aigua, gas, telèfon, Internet, transport…)
1r. En cas que encara no s’hagi restablert adequadament el servei contacteu amb la vostra companyia (elèctrica, d’aigua, gas, telèfon, Internet…) a través dels seus canals d’atenció al client.
Totes les empreses de serveis bàsics d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l’empresa les incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts.
en aquest cas se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’incidència o qualsevol altre document acreditatiu.
Recordeu que podeu demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia que la companyia subministradora de serveis bàsics té a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, caldrà presentar una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

2n. Si teniu contractada una assegurança de la llar del tipus multirisc (amb múltiples riscos i garanties cobertes) comproveu si cobreix els danys i perjudicis soferts pels talls de subministrament.
En aquest cas, comuniqueu el sinistre a la vostra entitat asseguradora amb el model de comunicat i la relació de béns danyats.
En cas que hagueu sofert danys als béns i també talls de subministrament i ambdós estan coberts per la mateixa asseguradora especifiqueu-ho de forma conjunta en el mateix comunicat del sinistre.
És important saber:
Si no esteu d’acord amb la valoració del danys de la companyia asseguradora o, en el cas d’apagada elèctrica o interrupcions dels serveis bàsics, amb la resposta de la companyia podeu presentar-los una reclamació que han de contestar en el termini d’ un mes.
En el cas que no rebeu resposta satisfactòria de l’empresa subministradora (de llum , gas, aigua, telèfon …) o de l’asseguradora , us recomanem que per tal de rebre assessorament sobre la vostra reclamació i , si s’escau, sobre les vies de què disposeu per poder reclamar, us adreceu a:
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi,
l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi,
a les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC:
També podeu demanar aquest assessorament a una associació de consumidors.
Trobareu més informació:
Trucant al 012:

Telèfon de l’OMIC de Terrassa: 937 397 429
Telèfon d’Informació de la Generalitat 012
Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 012

Des de fora de Catalunya: 902 400 012
Des de l’estranger: 00 34 902 400 012

Informació al comerç

Des de l’Associació de Veïns volem ajudar al nostre comerç i, per començar, res millor que uns consells bàsics sobre el Codi de Consum de Catalunya que es la norma jurídica bàsica en la protecció dels drets de les persones consumidores.

 

  1. Tots els establiments han de tenir un cartell, visible també amb l’establiment tancat. Aquest cartell ha de constar els dies d’obertura i l’horari.
  2. Tots els establiments han de tenir un cartel que informa que disposen de fulls oficials de reclamació i, òbviament, s’ha de deposar d’aquests fulls. Més informació a la web: http://consum.cat/empreses/index.html
  3. Els establiments que facin exposició dels seus productes a la venda han d’indicar els preus de forma visible. No indicar els preus pot ser motiu d’una sanció classificada com a greu.
  4. Tots els preus són amb l’IVA inclòs.
  5. Els establiments tenen l’obligació de facilitar tiquet de compra amb la següent informació: Nom de l’establiment, adreça i NIF; data; indicació del producte/servei i preu.

 

Davant qualsevol dubte des de l’Associació us podem prestar assessorament gratuït però també el podeu demanar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor: 93 731 59 82 i la web:

http://www2.terrassa.cat/consum/oficina.html

249 Registres trobats