12 consells de Consum

Una bona informació no és suficient però es imprescindible.

Si tens problemes amb la teva empresa de subministraments bàsics (aigua, llum, gas, telefonia), amb la compra d’un aparell, roba, sabates, amb l’assegurança, amb el banc, vine a la teva associació de veïns i demana assessorament.

De moment podeu llegir aquests 12 Consells.

Document: 12 consells de consum (178.82 kb)

Comunicat de CONFAVC davant la darrera actuació contra els ciutadans del PP, PSOE i CiU

La CONFAVC considera vergonyosa la nova Llei General de Telecomunicacions que enterra la sobirania del veïnat i dels ajuntaments davant de la instal•lació d’infraestructures

Barcelona, 12 de maig.- De vergonyós menyspreu al veïnat i al poder de les administracions locals: aquesta ha estat la reacció que la Junta de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) vol fer arribar als partits polítics -PP, CiU i PSOE- que han donat llum verda a la nova Llei General de Telecomunicacions, que permetrà expropiar terrats per instal•lar-hi antenes si una companyia, amb el vist-i-plau del Govern central, ho considera estratègic i necessari, sense cap poder de decisió del veïnat afectat.

Davant d’aquesta nova llei aprovada la setmana passada, la CONFAVC s’hi oposa rotundament perquè:

1) Menysté el poder de participació i decisió del veïnat: l’organització veïnal pensa que ha de ser el veïnat afectat, i no els interessos privats de les operadores, el què finalment decideixi la cessió dels seus immobles o equipaments públics per a instal•lar aquestes infraestructures, guiades prèviament per un estudi d’impacte ambiental i de la salut pública de cada projecte. Fins ara moltes associacions veïnals han estat els “actors clau” que han pressionat als ajuntaments respectius per a regular aquest tipus d’instal•lació a través d’ordenances municipals o planificacions urbanístiques, tenint en compte els diferents impactes sobre el veïnat i el territori. L’expropiació forçosa de terrats, “és la gota que fa vessar el got” d’un model de la gestió pública en què la veu de la ciutadania no hi pinta res.

L’interès social invocat per a justificar l’expropiació és més un interès econòmic, del mercat i de les operadores que, recordem, tenen unes tarifes de les més altes d’Europa i uns serveis de qualitat inferior. Novament, en nom de l’economia es passa per davant de la política i la democràcia i per davant dels interessos legítims dels veïns i les veïnes per oposar-s’hi, amb les raons que estimin adients, a qualsevol actuació en els espais de la seva propietat

2) Menysté el poder de decisió dels ajuntaments: novament – seguint el camí obert per la Llei de Reforma de l’Administració Local promoguda pel PP – amb aquesta normativa la sobirania dels ajuntaments queda atomitzada, ja que en l’anterior marc legal eren les administracions locals les que atorgaven les llicències municipals d’obres i d’activitats perquè les companyies poguessin instal•lar aquest tipus d’infraestructura. A més, els ajuntaments sempre han estat més pròxims a les demandes del veïnat i de les AV, de manera que en molts casos escoltaven les opinions de la ciutadania i negociaven les instal•lacions de les infraestructures.

3) Menypreu a la salut del veïnat per afavorir el lucre: l’entitat veïnat s’uneix a l’alerta que ha fet la Plataforma Estatal contra la Contaminació Electromagnètica de considerar l’aprovació de la norma com un “atemptat a la salut pública”, i davant d’un debat científic encara no tancat sobre l’afectació de les radiacions d’alta freqüència de les antenes de telefonia mòbil a les persones, la CONFAVC considera que hauria de prevaldre el principi de “precaució”. A més, considera un gran retrocés que aquests projectes “considerats d’interès general” no vagin acompanyats d’estudis d’impacte ambiental i que sigui el Ministeri d’Indústria, administració molt allunyada de les realitats territorials, l’encarregada d’aprovar el pla de desplegament o instal•lació de la xarxa segons la seva valoració d’idoneïtat, exigint només a la companyia del projecte una “declaració de responsabilitat” en què certifica els requisits exigits per la llei.

Davant d’aquesta nova ofensiva contra la sobirania i el poder de participació de la gestió pública del veïnat, la CONFAVC demana als partits polítics que tornin a obrir el debat a les entitats socials per a arribar a consensuar col•lectivament com regular aquest tipus de projectes de telecomunicacions al territori.

Els veïns denuncien que el col·lapse d’Urgències és per les retallades

Barcelona, 21 de gener de 2014

 

Les AV catalanes senyalen que el col·lapse de les urgències és causada per les retallades dels serveis i demanen una reunió urgent amb el Conseller

La Comissió de Sanitat de la Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC) relaciona directament el col·lapse de les urgències mèdiques que aquests dies s’està vivint a molts hospitals i Centres d’Atenció Primària de Catalunya amb la política de retallades socials i tancament de serveis que el Govern de CiU ha executat des de que va arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Davant d’aquest fet, aquesta Comissió veïnal demana amb urgència una reunió amb el conseller de Salut, Boi i Ruiz, amb l’objectiu d’analitzar la situació i reactivar als serveis  disminuïts o tancats en alguns barris.

I és que les entitats veïnals estan alertades de les més de 14 hores d’espera que el veïnat ha hagut d’aguantar   per a ser atès als serveis d’urgències, després del desbordament que han viscut molts hospitals a causa de l’increment de les afeccions respiratòries i dels casos de grip.

Unes situacions que s’han repetit a molts centres hospitalaris com el de Bellvitge o Vall d’Hebron, on les respectives direccions han hagut de reobrir un centenar de llits en total per absorbir l’increment de pacients i normalitzar la situació.

La situació a l’Hospital del Mar també ha estat la mateixa, on algunes persones van haver d’esperar fins a 14 hores i on s’ha hagut d’habilitar part del vestíbul d’Urgències per donar cabuda als pacients ja atesos però que encara no tenien llit.

Ja ha inicis d’aquest any el Defensor del Pacient sosté en la seva memòria anual que l’any passat van morir 798 pacients a tot l’Estat a causa de negligències mèdiques, 106 més que el 2012, un augment que tant aquesta figura com les entitats veïnals atribueixen directament a la mutilada dels serveis sanitaris.

A més, aquesta Comissió vol aprofitar la victòria veïnal de Gamonal per a emfasitzar la necessitat que les administracions públiques escoltin realment el què les AV i el veïnat denuncien del territori, i les inquietuds que es viu el veïnat per a poder evitar “nyaps polítics” com el què ha succeït a Burgos.

Reposició de fanals a l’Avinguda Abat Marcet

A principi del mes d’agost i després de la denúncia d’aquesta Associació de veïns, l’ajuntament va procedir ha retirar, de forma urgent, dos fanals de la Av. Abat Marcet pel perillós estat dels mateixos.

Els fanals mostraven clars signes d’oxidació, amb molta probabilitat, a causa dels orins dels gossos.

Aquests fanals han estat substituïts per uns nous aquest mes de novembre.

La FAVT denuncia la situació sanitària a Terrasa

La FAVT denuncia i mostra la seva disconformitat amb el tancament del CAP Sud i Oest i les restriccions horàries dels altres ambulatoris de la ciutat durant el període estival.

Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa volem denunciar que el tancament d’aquests dos centres, CAP Sud i Oest, durant el mes d’agost implicarà que els 57.480 usuaris potencials d’aquests dos ambulatoris s’hagin de desplaçar al CAP Rambla, el qual haurà de donar servei a un 47,96% més del que és habitual, un total de 119.829 usuaris potencials. D’igual manera, durant les tardes del mes d’agost, el tancament del CAP Nord, Est i Can Parellada deixarà a 80.025 usuaris potencials sense cobertura sanitària de proximitat.

Hem de recordar que els ràtios de metge per pacients a Terrassa estan molt per sobre de la mitja catalana i que en el cas concret de CAP Rambla, aquest arriba a una xifra alarmant. En aquest sentit, des de la FAVT reclamem es facin públics els ràtios d’atenció pública a la ciutat de Terrassa.

Aquesta situació es dóna ja des de fa tres anys i des de la FAVT no volem deixar de denunciar aquesta actitud de l’Administració respecte a la cobertura sanitària de proximitat durant el període estival, ja que es segueixen prioritzant les necessitats econòmiques a canvi de reduir els serveis sanitaris a la ciutadania. D’igual manera i entenent que durant aquestes setmanes no hi ha la mateixa demanda que durant la resta de l’any, des de la FAVT es considera que no s’han fet prou esforços i no hi ha interès per trobar altres fórmules per minimitzar l’impacte que el fet de tancar i fer desplaçar a tants ciutadans i ciutadanes pot tenir sobre la salut dels mateixos.

Finalment, es vol fer una crida a la ciutadania per denunciar i posar en qüestió aquesta situació de menyspreu cap als serveis sanitaris públics i la gran saturació en la que es troben i que està perjudicant greument al servei i als usuaris. Així mateix, és vol fer arribar un missatge de suport i complicitat a tots els professionals de l’àmbit sanitari que estan patint aquesta situació de retallades i que estan minimitzant moltes de les conseqüències d’aquestes amb la seva enorme dedicació i professionalitat.

249 Registres trobats